Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap die afhankelijk is van giften. Wij krijgen geen geld of subsidie van de overheid.

Veel van de bezoekers van Huis van Vrede dragen zelf bij aan de kosten zoals de huur van het gebouw, een missionair werker, het wekelijks ontbijt, de buurtactiviteiten en financiële hulp voor mensen die dat nodig hebben. We worden voor een groot deel ondersteund door Stichting UMA.

Wilt u ook helpen? Wij kunnen uw gift goed gebruiken!

Maak uw gift over op rekeningnummer NL03TRIO0212199609 t.n.v. Huis van Vrede (BIC: TRIONL2U). U kunt ook benoemen waar u wilt dat u geld naar toe gaat door bijvoorbeeld het woordje ‘huur gebouw’, ‘missionair werker’, ‘ondersteuning armen’ of ‘evangelisatie’ op te nemen in de omschrijving.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Huis van Vrede valt onder de groepsbeschikking GKV (pdf).

Wat doen we met giften?

Huis van Vrede besteedt geld o.a. aan onderstaande zaken:

  • Gebouw: de huur van het gebouw en het betalen van faciliteiten die nodig zijn in het gebouw.
  • Eten: elke week is er ontbijt.
  • Missionair werker (deeltijd).
  • Diakonie: ondersteuning van mensen die bijvoorbeeld geldproblemen hebben.
  • Activiteiten: er worden diverse activiteiten georganiseerd in en rondom Huis van Vrede.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.