Om in de wijk bezig te zijn hebben we in Huis van Vrede allerlei kosten, zoals de huur van het gebouw, de medewerkers, de lunches en het ontbijt, de buurtactiviteiten en financiële hulp voor mensen die dat nodig hebben. We zijn daarbij afhankelijk van donateurs en fondsen. Voor sommige dingen die we in de wijk doen krijgen we steun van de overheid. Voor onze christelijke activiteiten natuurlijk niet. Veel van de mensen die in Huis van Vrede komen helpen zelf meebetalen aan de kosten. We worden ook voor een groot deel ondersteund door Stichting UMA.

Je kunt geld doneren op verschillende manieren. Onze stichtingen hebben ANBI status, dus je kunt je gift aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Als je wilt dat het wordt ingezet voor de geloofsgemeenschap en het ‘familie-‘ en buurtwerk dat daar vanuit wordt gedaan, kun je het overmaken naar stichting Huis van Vrede (NL03 TRIO 0212199609).

Als je wilt dat het wordt ingezet voor het buurtwerk maar niet voor de christelijke activiteiten, kun je het overmaken naar stichting Stad van Vrede (NL50BUNQ2041097124).

Als je voor een specifiek doel wilt doneren, vermeld dit dan in de beschrijving. Voor een bijdrage aan het Naaiatelier kun je geld overmaken aan Stichting UMA (NL56INGB0006194208, benoem in de beschrijving specifiek het Naaiatelier)

Nalatenschap

Wanneer je je nalatenschap aan een goed doel met ANBI-status doneert, betaal je hier geen belasting over en kun je dus al het geld ten goede laten komen van de missie van de stichting. Als je de doelstellingen van Huis van Vrede een warm hart toedraagt, kun je dus ook één van onze stichtingen opnemen in je testament via een erfstelling of legaat. Neem contact met ons op als je hierover wilt doorpraten.