Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap die afhankelijk is van giften. Wij krijgen geen geld of subsidie van de overheid.

Veel van de bezoekers van Huis van Vrede dragen zelf bij aan de kosten zoals de huur van het gebouw, een missionair werker, het wekelijks ontbijt, de buurtactiviteiten en financiële hulp voor mensen die dat nodig hebben. We worden voor een groot deel ondersteund door Stichting UMA.

Wilt u ook helpen? Wij kunnen uw gift goed gebruiken!

Klik hier, scan de QR code of maak uw gift zelf over op rekeningnummer NL03 TRIO 0212199609 t.n.v. Huis van Vrede (BIC: TRIONL2U). U kunt ook benoemen waar u wilt dat u geld naar toe gaat door bijvoorbeeld het woordje ‘huur gebouw’, ‘missionair werker’, ‘ondersteuning armen’ of ‘evangelisatie’ op te nemen in de omschrijving.

Aankoop nieuw gebouw

In 2018 hoopte Huis van Vrede van haar derde tijdelijke locatie eindelijk te verhuizen naar een eigen pand in de wijk. We hoopten de Turkse Moskee te kunnen kopen jammer genoeg is dat niet gelukt. Huis van Vrede zoekt nu naar een gebouw in de buurt om te kopen of lange termijn te huren. We zijn dus in 2019 nog steeds op zoek naar giften om dit mogelijk te maken. Als U vragen heeft kunt U ons hierover mailen.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Huis van Vrede valt onder de groepsbeschikking GKV (pdf).

Wat doen we met giften?

Huis van Vrede besteedt geld o.a. aan onderstaande zaken:

  • Gebouw: de huur van het gebouw en het betalen van faciliteiten die nodig zijn in het gebouw.
  • Eten: elke week is er ontbijt.
  • Missionair werker: We betalen een Turks Bulgaarse pastoraal werker om mensen te helpen in de buurt.
  • Diaconie: ondersteuning van mensen die bijvoorbeeld geldproblemen hebben.
  • Activiteiten: er worden diverse activiteiten georganiseerd in en rondom Huis van Vrede, het buurtcentrum is ondermeer 4 dagen per week geopend.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.