Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap die afhankelijk is van giften. Wij krijgen als kerk geen geld of subsidie van de overheid.

Veel van de bezoekers van Huis van Vrede dragen zelf bij aan de kosten zoals de huur van het gebouw, een missionair werker, het wekelijks ontbijt, de buurtactiviteiten en financiële hulp voor mensen die dat nodig hebben. We worden voor een groot deel ondersteund door Stichting UMA.

Wilt u ook helpen? Wij kunnen uw gift goed gebruiken!

Scan de QR code:

QR code voor giften

  • Of klik hier
  • Of maak uw gift zelf over:
    Rekeningnummer NL03 TRIO 0212199609 t.n.v. Huis van Vrede (BIC: TRIONL2U).

U kunt ook benoemen waar u wilt dat u geld naar toe gaat door bijvoorbeeld het woordje ‘huur gebouw’, ‘missionair werker’, ‘ondersteuning armen’ of ‘evangelisatie’ op te nemen in de omschrijving.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Huis van Vrede valt onder de groepsbeschikking GKV (pdf).

Ons pand

We huren ons pand, een voormalige bibliotheek, van de Gemeente Utrecht. Eigenlijk is de accommodatie te duur voor ons als kerk. We verhuren ons gebouw dus aan derden en bieden ruimte aan allerlei sociale ondernemingen. We zijn ook altijd op zoek naar sponsors die ons kunnen helpen om ons werk voor te zetten. Wilt U geld geven of praten over een nalatenschap? Neem dan contact op met Henk Ijmker op 06 31039456.

Wat doen we met giften?

Huis van Vrede besteedt geld o.a. aan onderstaande zaken:

  • Gebouw: de huur van het gebouw en het betalen van faciliteiten die nodig zijn in het gebouw.
  • Eten: elke week is er ontbijt.
  • Missionair werker: We betalen een Turks Bulgaarse pastoraal werker om mensen te helpen in de buurt.
  • Diaconie: ondersteuning van mensen die bijvoorbeeld geldproblemen hebben.
  • Activiteiten: er worden diverse activiteiten georganiseerd in en rondom Huis van Vrede, het buurtcentrum is ondermeer 6 dagen per week geopend.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.