Wie zijn we?

Huis van Vrede is een groep mensen die op Kanaleneiland bij elkaar komt, rondom de erkenning dat Jezus onze vrede is. Tegelijkertijd is Huis van Vrede ook een buurtcentrum, inloophuis, restaurant en nog veel meer,  waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, van harte welkom is bij de verschillende buurtactiviteiten.

Wat we geloven

Zo’n 2000 jaar geleden is hij vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Hij is toen gestorven en weer levend geworden om – zo geloven wij – de straf van ieders fouten te dragen en de schaamte ervan weg te nemen. Zo heeft hij vrede gebracht tussen God en mensen. Daardoor kan iedereen nu vrede met God hebben en dichtbij Hem zijn. Wekelijks willen wij graag met u/jou – hoe verschillend wij ook zijn – stilstaan bij die vrede en ons laten vernieuwen door Gods Geest.

Wil je meer weten? Kom gerust langs of stuur een bericht.

Efeziërs 2:13: Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.

Is kerk eng?

Als je niet zoveel met kerk hebt, is een bezoek aan een christelijke samenkomst misschien best eng. We proberen onze samenkomsten zo open mogelijk te maken voor bezoekers die nog niet zoveel van de kerk of van Jezus weten. We beginnen normaal elke zondagse samenkomst om 11 uur met ontbijt. Om 12 uur beginnen we met een gedeelte waar uit de bijbel wordt gelezen, gebeden en wordt gezongen. Het stukje dat we uit de bijbel lezen wordt door iemand verder uitgelegd. Na de dienst is er natuurlijk weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Samen eten en praten over Gods vrede in ons leven

Iedere woensdag komen er verschillende mensen bij elkaar in huizen of flats op Kanaleneiland om samen te eten en te praten over God en wat dat voor ons dagelijks leven betekent. Zij staan open voor iedereen. Wil je een keertje komen kijken? Stuur dan een email.

Stichting UMA

Huis van Vrede werkt voor veel activiteiten in de buurt samen met Stichting UMA.

Het logo

In het logo van Huis van Vrede zie je een duif, deze symboliseert in de bijbel de heilige Geest. Een van de dingend die de heilige Geest geeft, is vrede.