Huis van Vrede is een buurtcentrum die is geboren uit een geloofsgemeenschap. Veel van de mensen in onze gemeenschap worden gedreven door hun ervaring dat Jezus hun vrede geeft. Wat betekent dat?

Over het algemeen geloven christenen dat Jezus zo’n 2000 jaar geleden vanuit de hemel als baby naar de aarde is gekomen. Hij is als volwassen man gestorven en daarna weer levend geworden om de straf van ieders fouten te dragen en de schaamte ervan weg te nemen. Zo heeft hij vrede gebracht tussen God en mensen. Daardoor kan iedereen nu vrede met God hebben en dichtbij Hem zijn. Wekelijks willen wij graag met anderen, in al onze verschillen, stilstaan bij die vrede en ons laten vernieuwen door Gods Geest.

Er zijn binnen onze gemeenschap christenen uit veel verschillende culturen en kerkelijke stromingen. Niet iedereen gelooft precies hetzelfde, maar we proberen wel samen de vrede van God te zoeken.

Wil je hier graag wat meer over leren, zien hoe ons geloof er in de praktijk uit ziet, of het gesprek aangaan? Je bent altijd welkom bij onze kerkdiensten of op onze huiskringen.